Skip to main content

2-årsdata: Atropin-dråber reducerer udviklingen af myopi hos danske børn

Behandling med 0,01 procent lavdosis Atropin-øjendråber er en sikker og moderat intervention til at reducere udviklingen af nærsynethed hos danske børn.

Sådan konkluderer danske forskere på baggrund af 2-års-data fra et randomiseret, dobbeltblændet studie publiceret i Journal of Personalized Medicine.

Førsteforfatter Niklas Cyril Hansen, ph.d.-studerende på Afdeling for Øjensygdomme ved Rigshospitalet, Glostrup,  forsker i forebyggende behandlinger for udvikling af nærsynethed og er førsteforfatter på det aktuelle studie. I studiet har  børnene fået den farmakologiske behandling med acetylkolinreceptorantagonisten hver aften inden sengetid.  

”Vi ser omtrent en 20 procent reduktion af nærsynethed efter to år. Om der kommer et tilbageslag i form af en rebound-effekt efter udfasning af behandling, ved vi ikke. Derfor skal vi naturligvis afvente den endelige analyse efter et års behandlingspause,” siger Niklas Cyril Hansen.

Etniske forskelle

Forskerne ved fra asiatiske studier, at Atropin-øjendråber har god effekt, helt op til 50 procent reduktion af myopi-udvikling. Men disse data kan ikke overføres direkte til danske børn, da der er etniske forskelle, som kan influere på effekten, blandt andet pigmentering af iris samt forskelle i levevis i storbyer som Hong Kong og Singapore sammenlignet med Danmark. Disse faktorer bidrager til, at udviklingsgraden af myopi hos danske og asiatiske børn kan være forskellig, siger Niklas Cyril Hansen.

”Med vores foreløbige resultater ser vi, at dråberne også virker hos danske børn, men med mindre effekt end hos de asiatiske. Og det er faktisk, hvad vi forventede. Det er nu nærmere et spørgsmål om at finde den rette koncentration. Studier fra Asien viser efterhånden, at 0,05 procent er den bedste afvejning mellem effekt og bivirkninger hos yngre børn. Øjendråber er en relativt nem intervention frem for linsebehandling, og kommende studier kan måske afdække, om man skal opjustere dosis,” siger Niklas Cyril Hansen.

Interesse for startdosis

I det danske studie blev 97 børn fra 6 til 12 år med myopi randomiseret til at modtage Atropin-øjendråber 0,1 procent dosis i seks måneder og derefter 0,01 procent i 18 måneder (n=33 børn) 0,01 procent i to år (n=32 børn) eller placebo i to år (n=32 børn).

Behandlingen blev nedtrappet med det formål at undersøge, hvorvidt en højere start-dosis kan modvirke en eventuel rebound-effekt (at myopi-udviklingen tiltager yderligere efter endt behandling, red.). Rebound-effekten har i tidligere studier vist sig at være dosis-respons-afhængig således, at jo stærkere koncentrationen af øjendråberne har været, des større har rebound-effekten været efterfølgende.

Milde bivirkninger

Akselængde (AL) og sfærisk ækvivalent refraktion (SER) var primære endepunkter i studiet, mens sekundære endepunkter inkluderede uønskede hændelser og reaktioner, koroidal tykkelse og andre okulære biometriske mål.

Gennemsnitlig AL var 0,08 millimeter reduktion sammenlignet med placebogruppen hos de patienter, der modtog 0,1 procent dråber og 0,10 millimeter reduktion sammenlignet med placebogruppen hos de patienter, der modtog 0,01 millimeter.

Gennemsnitlig SER progression var 0,12 D mindre i 0,1 procent-gruppen og 0,26 D mindre i 0,01 procent-gruppen efter to år – igen sammenlignet med placebo-gruppen.

17 uønskede hændelser blev rapporteret efter to-års follow-up. Alle hændelser  blev vurderet som værende milde. Irisfarve havde ingen indflydelse på behandlingseffektestimaterne, og det intraokulære tryk steg sammenligneligt på tværs af grupperne, men altid inden for de tilladte grænser.