Skip to main content

Første danske erfaringer med faricimab er betryggende

De første danske real world-erfaringer med brug af Vabysmo (faricimab) til patienter med aflibercept-resistent våd AMD tegner lovende.

Miklos Schneider, afdelingslæge på Afdeling for Øjensygdomme ved Rigshospitalet, Glostrup, er førsteforfatter på et real world-singlecenter-studie, der inkluderer 50 øjne.

Miklos Schneider

”Det ser rigtig godt ud, det vi har set indtil videre, og patienterne er tilfredse. Det er dog vigtigt at understrege, at det aktuelle studie omhandler en mindre og selekteret gruppe. Vi har endnu ikke data omhandlende behandlingsnaive patienter, men også i denne større patientgruppe, er det mit foreløbige indtryk, at faricimab fungerer, og at effekten varer ved,” siger han. 

Behandlingsskift til faricimab i den aktuelle kohorte, som er udgjort af patienter, der tidligere ikke har responderet godt på aflibercept, førte til fravær af væske i 32 procent af øjnene og reduktion af væske i 84 procent af øjnene efter en enkelt injektion.

Sikkert og effektivt

Forfatterne bag studiet fandt statistisk signifikant nedsat central retinatykkelse (CRT) (− 31 μm, IQR: 55, p < 0,0001) og pigment epitel løsning (PED) højde (- 21 μm, IQR: 36, p < 0.0001) hos de patienter, der responderede på behandlingsskiftet.

Hos gruppen, der ikke responderede på skiftet (16 procent), observerede man derimod øget CRT (+ 19 μm, IQR: 20, p = 0.0143) og ingen forandring i PED (+ 22 μm, IQR: 64, p = 0.1508).

”Selvom de fleste patienter havde stabilt visus, var der en marginal nedgang på kohorte-niveau. De overordnede fund antyder dog, at skiftet til faricimab generelt er sikkert og effektivt for patienter med våd AMD, som har persisterende væske på trods af hyppige injektioner,” siger Miklos Schneider.

Flere data på vej

Medicinrådet har i 2023 anbefalet, at faricimab bliver ligestillet med Eylea (aflibercept) og Lucentis (ranibizumab) til behandling af våd AMD. Der gives færre øjeninjektioner med faricimab end de øvrige lægemidler: 24,9 injektioner versus henholdsvis 28,3 injektioner (aflibercept) og 36,5 injektioner (ranibizumab) for en gennemsnitlig periode på 5,4 år. 

På Rigshospitalet, Glostrup bruger man, ifølge Miklos Schneider, nu primært faricimab til patienter både med våd AMD og CNV som komplikation af andre nethindesygdomme. Hvad de behandlingsnaive patienter angår, er dataindsamlingen påbegyndt november 2023. Et real world-studie baseret på disse data forventes publiceret senere på året eller i 2025.